NanoTecTM

NanoTecTM je naziv površine Alpha-Bio Tec implantata. Svojstva površine implantata iznimno su značajna za postizanje optimalne oseointegracije, a karakteristike površine mogu utjecati na zacijeljenje i izgled mekih tkiva oko implantata. NanoTecTM je čvrsta i biokompatibilna površina.

Prednosti koje osigurava NanoTecTM površina:

  • ubrzan rast kosti oko implantata
  • povećana primarna i sekundarna stabilnost
  • kraći period zacijeljivanja
  • ubrzani i poboljšani proces oseointegracije
  • visok stupanj predvidljivosti.